Life's a bitch

Idag har vi äntligen skrivit klart rapporten som vi gjort om PEAB och deras leveranser. Bara lite presentation, opponering och den i stort sätt obligatoriska kompletteringen. Oavsett hur skönt det känns så är det ingen nyhet att life's a bitch sometimes.